Slovenia

Letni zbor članov Slovenskega združenja za ohranitveno kmetijstvo

Slovensko združenje za ohranitveno kmetijstvo (SZOK; angl. Slovenian Association for Conservation Agricluture, SACA) je v letu 2023 izvedlo letno srečanje članov na strokovni ekskurziji po osrednji Sloveniji. Obiskali so ugledno kmetijsko podjetje Agroemono d.d., ki uporablja sodobne tehnike kmetovanja in postopoma prehaja na načela ohranitvenega kmetijstva. Agroemona na približno 600 hektarih raznolikih obdelovalnih površin prideluje predvsem žita, koruzo, sojo in drugo. V nadaljevanj ekskurzije je tudi kmet Bojan Cajhen iz družinske kmetije Cajhen delil svojo uspešno pot do ohranitvenega kmetijstva in poudaril odmik od oranja.

Na letni skupščini so povzeli delovanje društva v preteklem letu, vključno z udejstvovanjem na nacionalni in mednarodni ravni (ECAF, EU Erasmus Plus projekt REGINA), finančno uspešnost ter sprejem programa dela za leto 2023. V letošnjem letu so v načrtih številne aktivnosti za promocijo ohranitvenega kmetijstva, kot so delavnice in praktične demonstracije za kmete in druge zainteresirane v okviru projekta REGINA. Več utrinkov s srečanja je na spodnji povezavi:

https://www.ohranitveno-kmetijstvo.si/post/reporta%C5%BEa-z-zbora-%C4%8Dlanov-szok-2023

SLO1.png  SLO2.png

SLO3.png  SLO4.png

 

 

 

 

Partnerja projekta REGINA, SACA in SGLS, sta predstavila regenerativno kmetijstvo in projekt REGINA v prvih dveh najbolj gledanih oddajah na nacionalni TV

Nacionalna televizija RTV Slovenija je posnela dva prispevka o ohranitvenem in regenerativnem kmetijstvu in jih predvajala na dveh vodilnih slovenskih TV programih: kmetijski oddaji Ljudje in zemlja, namenjeni kmetom, strokovnjakom in podeželju, ter jutranji oddaji Dobro jutro, priljubljeni med starejšimi, med njimi tudi takimi, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.

Rok Mihelič (SACA; v slovenščini SZOK – Slovensko združenje za ohranitveno kmetijstvo) in Tamara Urbančič (SGLZŠ Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna) sta pojasnila, kaj je regenerativno kmetijstvo. Razpravljali so, zakaj je regenerativno kmetijstvo ključ do prihodnosti kmetovanja, k čemu prispeva, ter kakšna je vloga projekta REGINA pri tem.

Oddajo Ljudje in zemlja je zaključila globoka misel kmeta, ki se že nekaj let ukvarja z regenerativnim načinom kmetovanja:

"Za regeneracijo tal si prizadevamo z mislijo, da bomo ta tla zapustili prihodnjim generacijam. Menim, da si zaslužijo kakovostnejša, kot smo jih mi dobili."

TV - RTV SLO

SLO5.png  SLO6.png SLO7.png SLO8.png SLO9.png

 

Dobro jutro (rtvslo.si)

SLo10.png

Ohranitveno kmetijstvo na RTV Dobro jutro (23:00 – 38:55) - https://365.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174930101

Slo11.png

 

 

 

Simpozij Regenerativno kmetijstvo – tla so temelj

Simpozij je 23. novembra 2022 organiziral Svet za varstvo okolja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Oddelkom za pedologijo in varstvo okolja Univerze v Ljubljani (v okviru EJP Soil program) in Slovensko združenje za ohranitveno kmetijstvo (SZOK, angl. SACA – Slovenian Association for Conservation Agricluture).

Osnova za posvet je dokument EASAC, Sveta evropskih akademij za znanost, Regenerative agriculture in Europe; A critical analysis of contributions to European Union Farm to Fork and Biodiversity Strategies - povezava

V okviru EU programa EJP Soil s sofinanciranjem MKGP, se z regenerativnim kmetijstvom v Sloveniji ukvarjajo v konzorciju BF, KIS in FKBV (https://ejpsoil.eu/; vodja slovenskega programa je prof. Helena Grčman), in SZOK (Slovensko združenje za ohranitveno kmetijstvo (https://www.szoort.si/), predsednik doc. Rok Mihelič.

Vprašanja, na katera so poskušali tekom simpozija odgovoriti, so bila:

  • Katere probleme lahko reši ohranitveno/regenerativno kmetijstvo?
  • Kaj je potrebno regenerirati (obnoviti) in vzdrževati?
  • Kakšen agronomski in agro-gozdarski pristop/dejavnost bo omogočil ali olajšal regeneracijo/ohranjanje?
  • Ali je mogoče ta pristop vključiti v agronomske (gozdarske) prakse, ki bodo v danem okolju ekonomsko in družbeno upravičene?
  • Katere politične, družbene in gospodarske sile bodo spodbujale uporabo novih agronomskih praks?
  • Prednosti in omejitve namakanja v Sloveniji

Organizacijski odbor: prof. dr. F. Lobnik, podpredsednik Sveta za varovanje okolja SAZU, prof. dr. H. Grčman BF, predstojnica Katedre za pedologijo in varstvo okolja in vodja EJPSOIL in doc. dr. R. Mihelič  BF, predsednik SZOK.

 Regenerativno kmetijstvo - tla so temelj (ohranitveno-kmetijstvo.si)

slo12.png

 

(2) Kmetijske regenerativne prakse v različnih agro—ekosistemih. Stanje v Sloveniji - YouTube

slo13.png slo14.png